fbpx
Ga naar de inhoud

Zoals ieder mens ongetwijfeld eens of meerdere keren met zichzelf in het gedrang komt en rond blijft lopen met een gevoel van onbehagen doordat je niet de juiste en gewenst gehoor kan vinden, werd ik op jou geattendeerd met de boodschap eens met je af te spreken om te bezien
of jij mogelijk degene zou kunnen zijn die mij van mijn somberheid en negatieve gedachten af kan helpen.

Onze gesprekken hebben voor mij positieve inbreng gehad hetgeen ik thans nog dagelijks ondervind daar mijn gezichtsveld aanzienlijk is verruimd en dagelijks als positief ervaar hetgeen op jouw conto kan worden geschreven. De wijze waarop je “patiënten” benaderd en op hun gemak stelt is m.i. dan ook de reden dat het succes van beide zijden wordt ervaren.

Ik wil je dan ook bedanken voor de zeer prettige( vertrouwelijke) gesprekken waardoor ik me aanzienlijk beter ben gaan voelen.

Ik wil dan ook graag besluiten jou voor de toekomst veel succes toe te wensen hetgeen voor degenen die van jouw diensten gebruik gaan maken eenzelfde positieve inbreng, zoals bij mij het geval is, zal hebben. Dat zal dan ook de reden zijn jou aan te bevelen wanneer dat nodig mocht blijken.

-Ger-